BAKEHUSET

H&T har sammen med markedsavdeling på Bakehuset stått for utvikling av konsept, navn og design for serien “Bordklart!”, en serie av små bakevarer (ciabatta, rundstykker, frokostbrød) i klar-til-bruk-segementet.

Det nye designet tar utgangspunkt i målgruppen familien, hvor lekenhet står sentralt. Illustrasjonene satt sammen med fonter, farger og navn gir produktene ønsket karakter.
Produktene skal fungere som serie, men også leve hver for seg. Kombinasjonen av farger, mønster, illustrasjoner, typograf og navn er med på å bygge merkevaren samtidig som enkle variabler skiller de ulike produktene fra hverandre og gjør valget lett for forbruker å orientere seg og velge.
Det har også vært viktig med god branding av Bakehuset som står som kvalitetsgarantist av serien.