ENTER TROMSØ

Småhotellene taper i konkurransen fra de store hotellkjedene. Tromsøs hotellkremmer, Idar Gabrielsen, har i det stille kjøpt seg opp og driver i dag 140 sentrumsnære rom fordelt på 5 mindre hoteller og flere leilighetskomplekser.

Hvordan skal vi bli synlige i bybildet og på nett i den økende konkurransen fra de store med dype lommebøker. Hva skal være vår unike posisjon?

Amalie Hotel, Viking Hotel, City Living og ABC Hotel og leilighetene har fått en felles strategi og det samlende navnet Enter Tromsø. De fremstår og opererer som en lokal kjede med fokus på lokalkunnskap. Navn og identitet inviterer gjestene til overnatting og gode opplevelser fra de som kjenner Tromsø best.

Ved å samle småhotellene under et felles navn og identitet har disse fått en ny betydelig og stolt plass lokalt og på nettet samtidig som hvert hotell har fått beholde sin egenart. Det utarbeides nå innhold og kampanjer som skal underbygge og gjøre Enter Tromsø troverdig med tanke på den nye posisjonen