THE BPLAN

TheBplan er et av Norges ledende miljøer innen sikring av data. Bedriften het tidligere ThatsIT. I takt med økt oppdragsmengde, større kundegrupper og ny kompetanse, ønsket de et navn og en identitet som var mer i tråd med hva de faktisk driver med.

H&T fikk oppgaven med å utvikle et nytt navn med tilhørende konsept og visuell profil.

Merkevaren TheBplan fremstår nå som en moderne og profesjonell aktør med attitude og nerve. Logoen har et klart uttrykk rettet mot uforutsette uhell og beskyttelsen mot dette. Det brukes ikke humor direkte, men glimt i øyet knyttet til assosiasjonene med selskapets slagord: «Because shit happens». TheBplan er framfor alt en av bransjens mest profesjonelle aktører, med bransjens beste produkter.